Home >> Thư viện hữu ích >> Kinh nghiệm hay - Kiến thức bổ ích >> CÁC LOẠI NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC CỔ ĐIỂN

CÁC LOẠI NHẠC CỤ TRONG DÀN NHẠC CỔ ĐIỂN

 

Các loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng được chia theo các bộ :

1. Bộ dây( string) : gồm các loại nhạc cụ dây như violin, viola, cello, double bass. Đây là 4 nhạc cụ chủ yếu trong dàn nhạc giao hưởng. Ngoài ra còn những loại nhạc cụ khác như harp, guitar…

2. Bộ gỗ( woodwinds) : gồm có flute, oboa, clarinet, basson. Ngày nay nhiều nhạc cụ được hiện đại hóa làm bằng kim loại, nhưng theo truyền thống nó vẫn thuộc nhóm cũ là bộ Gỗ

3. Bộ đồng ( brass) : gồm có trumpet, trombone, tuba, French horn ( kèn săn )

4. Bộ gõ ( percussion) : gồm các loại nhạc cụ có thể gõ để tạo ra âm thanh, thường là Timbales, Tambourine

Dưới đây là hình ảnh vị trí các bộ trong dàn nhạc giao hưởng :

 

Nguồn tham khảo : Wikipedia

 

SEA Guitar!

ỨNG TẤU TRONG ÂM NHẠC

Khi chơi nhạc, bạn thường nghe những thuật ngữ như improvise (ngẫu hứng), jam (chơi …

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.