Home >> Câu chuyện SEA Guitar >> Học viên 14 tuổi: Hoàng Ngọc Kiên – học 1 năm chưa nghỉ học buổi nào!!

Học viên 14 tuổi: Hoàng Ngọc Kiên – học 1 năm chưa nghỉ học buổi nào!!

SEA Guitar – case study
Tại SEA Guitar luôn có những trường hợp học viên “đặc biệt”. Có học viên chỉ học hết phổ thông, rồi theo học Guitar chuyên ngiệp vì đam mê. Có học viên nhà rất xa chỗ học, nhưng không nghỉ học buổi nào. Có học viên ngưng học đại học để theo đuổi con đường chuyên nghiệp… SEA Guitar muốn giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một vài trường hợp học viên “đặc biệt” như là cách SEA tri ân những học viên của mình, và cũng là cách giới thiệu để mọi người biết thêm nhiều “hoàn cảnh”, và tiếp tục cố gắng vì đam mê Tây Ban Cầm!

Đây là em Hoàng Ngọc Kiên, học lớp Trung cấp 1 tại trung tâm. Em theo học được hơn 1 năm, và chưa nghỉ học buổi nào!

SEA Guitar!

Playshop về Solo Guitar – thể loại Blues – Jazz

Playshop: Làm sao để Solo Guitar – Blues và Jazz – Cùng chơi guitar với …

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.