Home >> Guitar – Ukulele

Guitar – Ukulele

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI SEA GUITAR

 

Tên chương trình

Thời lượng (*)

Học phí/ 01 tháng

Ukulele siêu cấp tốc – Ukulele super fast-track

Ukulele siêu cấp tốc –  Phiên bản 2017Ukulele super fast-track – 2017 Version

1 tháng

2.600.000

chỉ từ 1.480.000đ

(ưu đãi Xuân-Hè 2017, điều khoản áp dụng)

Guitar cấp tốc – Guitar Fast-track

Guitar cấp tốcGuitar Fast-track

2-3 tháng

3,220,000

chỉ từ 2.250.000

(ưu đãi Xuân-Hè 2017, điều khoản áp dụng)

1200x600-02

Tìm hiểu thêm về khóa Guitar Quy chuẩn

GUITAR QUY CHUẨN – Academic Guitar lessons

TÊN CHƯƠNG TRÌNH
THỜI LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH

Các mức học phí/ 1 tháng
1 tuần = 2 buổi thực hành, 60 phút thực hành chuyên sâu/buổi

12 tháng
(Tặng: +6 tuần, +60 tiết MTA)

6 tháng
(Tặng: +3 tuần, +24 tiết MTA)

3 tháng
(Tặng: +1 tuần, +12 tiết MTA)

1 tháng
(Tặng: +4 tiết MTA)

168 buổi học
*Gói khuyến nghị cho bạn
muốn học chuyên sâu*

78 buổi học

38 buổi học

Max: 12 buổi học

Guitar – sơ cấpGuitar Beginner

2-4 tháng

1,530,000

1,650,000

1,880,000

2,000,000

Guitar – trung cấp 1Guitar Intermediate 1

4-6 tháng

như trên

như trên

2,284,000

2,600,000

Guitar – trung cấp 2Guitar Intermediate 2

4-6 tháng

như trên

như trên

2,284,000

2,600,000

Guitar – cao cấpAdvanced Guitar

4-6 tháng

2,550,000

2,890,000

3,050,000

3,200,000

 

Tìm hiểu thêm về khóa Guitar Dành cho thanh thiếu niên

GUITAR CHO THIẾU NIÊN – Guitar for Young Learners (6-15 years old)

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

THỜI LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH

Các mức học phí/ 1 tháng
1 tuần = 2 buổi thực hành, 60 phút thực hành chuyên sâu/buổi

12 tháng
(Tặng: +6 tuần, +60 tiết MTA)

6 tháng
(Tặng: +3 tuần, +24 tiết MTA)

3 tháng
(Tặng: +1 tuần, 12 tiết MTA)

1 tháng
(Tặng: +4 tiết MTA)

168 buổi học
*Gói khuyến nghị cho bé
muốn học chuyên sâu và bài bản*


78 buổi học


38 buổi học


Max: 12 buổi học

Guitar Thanh thiếu niên – sơ cấpGuitar Beginner for Kids and Tweens

2-4 tháng

1,530,000

1,650,000

1,880,000

2,000,000

Guitar Thanh thiếu niên – trung cấp 1 và 2Guitar for Kids and Tweens Intermediate 1&2

4-6 tháng

(như trên)

(như trên)

2,284,000

2,600,000

Guitar Thanh thiếu niên – cao cấpAdvanced Guitar for Kids and Tweens

4-6 tháng

2,550,000

2,890,000

3,050,000

3,200,000

 

* Học viên thanh toán học phí từ 1 học kỳ (6 tháng) trở lên: học phí sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc lên trình độ

 * Học phí đã bao gồm giáo trình tham khảo được cấp phát 01 lần đầu khóa học

** Guitar cao cấp: học viên vào quá trình học chuyên sâu cao cấp theo lộ trình của chứng chỉ âm nhạc quốc tế do Anh Quốc cấp bằng (chứng chỉ RSL), được UCAS công nhận toàn cầu.

(*) Thời lượng chương trình trên là ước tính, dựa trên hầu hết thời lượng học tập của các học viên đã học tại SEA Guitar. 

Các cấp độ đào tạo đều có tiêu chí cụ thể do Phòng Chuyên Môn công bố, học viên hoàn tất các tiêu chí (của từng cấp độ) nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự chăm chỉ và kỉ luật trong luyện tập của học viên.

Tất cả học viên học tập tại SEA Guitar đều được cung cấp sổ theo dõi học tập và tiêu chí các khóa học, từ đó học viên có thể chủ động hơn trong việc học tập Guitar để đạt được kết quả hài lòng nhất, phù hợp nhất với thời gian và năng lực của học viên.

Các chương trình khác – Other services
Chương trình – ServicesThời lượng tối thiểu/tháng
MOQ/month
Học phí/giờ
Price/hour
Học phí/khóa
Course fee
Huấn luyện viên Guitar cá nhânGuitar Personal Coach8 giờ / 8 hours       190,000
Mượn công cụ, phòng tập ngoài giờPractice room for rent8 giờ / 8 hours       150,000
Guitar giảng dạy bằng tiếng Anh 1-on-1Guitar for Foreigner Expats (1-on-1)10 giờ/ 10 hours     5,060,000
Dàn dựng tiết mục cho doanh nghiệpCorporate performance planner Call for more details

 

CÁC LỚP HỌC HIỆN TẠI:


Chiêu sinh lớp 

Cấp tốc

Giờ họcTrung tâm Q.PNTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Huỳnh Văn Bánh)(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 2 + Thứ 416h00 – 17h00Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 2 + Thứ 419h30 – 20h30Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 2 + Thứ 619h30 – 20h30Đã hết chỗKhông chiêu sinhCòn nhận 3 học viên
Thứ 4 + Thứ 618h30 – 19h30Còn nhận 2 học viênCòn nhận 4 học viênCòn nhận 4 học viên
Thứ 4 + Thứ 619h30 – 20h30Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 516h30 – 17h30Còn nhận 3 học viênĐã hết chỗKhông chiêu sinh
Thứ 3 + Thứ 517h30 – 18h30Đã hết chỗĐã hết chỗCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 518h30 – 19h30Còn nhận 1 học viênCòn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 519h30 – 20h30Đã hết chỗCòn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ Nhật09h30-10h30Còn nhận 4 học viênCòn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ Nhật15h45 – 16h45Đã hết chỗKhông chiêu sinhCòn nhận 2 học viên
Thứ 7 + Chủ Nhật16h00 – 17h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ Nhật17h15 – 18h15Còn nhận 3 học viênĐã hết chỗCòn nhận 3 học viên

Chiêu sinh lớp
Quy chuẩn
Giờ họcTrung tâm Q.PNTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Huỳnh Văn Bánh)(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 2 + Thứ 416h00 – 17h00Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 2 + Thứ 419h30 – 20h30Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 2 + Thứ 619h30 – 20h30Đã hết chỗKhông chiêu sinhCòn nhận 3 học viên
Thứ 4 + Thứ 609h00-10h00Không chiêu sinhSTUDENT’S HAPPY HOURSSTUDENT’S HAPPY HOURS
Thứ 4 + Thứ 610h00-11h00Đã hết chỗSTUDENT’S HAPPY HOURSSTUDENT’S HAPPY HOURS
Thứ 4 + Thứ 616h30-17h30Đã hết chỗSTUDENT’S HAPPY HOURSSTUDENT’S HAPPY HOURS
Thứ 4 + Thứ 618h30 – 19h30Còn nhận 2 học viênCòn nhận 4 học viênCòn nhận 4 học viên
Thứ 4 + Thứ 619h30 – 20h30Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 509h00-10h00Đã hết chỗSTUDENT’S HAPPY HOURSSTUDENT’S HAPPY HOURS
Thứ 3 + Thứ 510h00-11h00Đã hết chỗSTUDENT’S HAPPY HOURSSTUDENT’S HAPPY HOURS
Thứ 3 + Thứ 516h30 – 17h30Còn nhận 3 học viênSTUDENT’S HAPPY HOURSSTUDENT’S HAPPY HOURS
Thứ 3 + Thứ 517h30 – 18h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 518h30 – 19h30Đã hết chỗCòn nhận 3 học viênCòn nhận 4 học viên
Thứ 3 + Thứ 519h30 – 20h30Còn nhận 2 học viênCòn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ Nhật09h30-10h30Còn nhận 2 học viênCòn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ Nhật15h45 – 16h45Đã hết chỗKhông chiêu sinhCòn nhận 2 học viên 
Thứ 7 + Chủ Nhật16h00 – 17h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ Nhật17h30 – 18h30Đã hết chỗĐã hết chỗCòn nhận 3 học viên

Chiêu sinh lớp Trẻ emGiờ họcTrung tâm Q.PNTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Huỳnh Văn Bánh)(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 2 + Thứ 416h00 – 17h00Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 2 + Thứ 419h30 – 20h30Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 2 + Thứ 619h30 – 20h30Đã hết chỗKhông chiêu sinhCòn nhận 3 học viên
Thứ 4 + Thứ 618h30 – 19h30Còn nhận 2 học viênCòn nhận 3 học viênCòn nhận 4 học viên
Thứ 4 + Thứ 619h30 – 20h30Còn nhận 2 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 516h30 – 17h30Còn nhận 3 học viênĐã hết chỗKhông chiêu sinh
Thứ 3 + Thứ 517h30 – 18h30Đã hết chỗĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 518h30 – 19h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 519h30 – 20h30Đã hết chỗCòn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ Nhật09h30-10h00Còn nhận 2 học viênCòn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ Nhật15h00-16h00Còn nhận 3 học viênKhông chiêu sinhCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ Nhật15h45 – 16h45Đã hết chỗKhông chiêu sinhCòn nhận 2 học viên
Thứ 7 + Chủ Nhật16h00 – 17h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ Nhật17h30 – 18h30Đã hết chỗĐã hết chỗCòn nhận 3 học viên

 

Chiêu sinh lớp UkuleleGiờ họcTrung tâm Q.PNTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Huỳnh Văn Bánh)(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 3+518h30-19h30Đã hết chỗĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 3+519h30-20h30Đã hết chỗCòn nhận 4 học viênĐã hết chỗ
Thứ 4+609h00-10h00Đã hết chỗCòn nhận 4 học viênCòn nhận 6 học viên
Thứ 4+619h30-20h30Còn nhận 1 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 7+CN09h30-10h30Còn nhận 4 học viênĐã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 7+CN18h30-19h30Đã hết chỗCòn nhận 4 học viênCòn nhận 4 học viên

 dangky

Bạn cũng có thể xem thêm những thắc mắc được nhiều người quan tâm nhất sau đây.

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.