Home >> Trống (Drum)

Trống (Drum)

ĐĂNG KÍ HỌC CÙNG SEA INSTITUTE

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI LƯỢNG(*) Học phí

Dành cho người lớn (15 tuổi trở lên)

Drum cơ bản (DEBUT)

3-4 tháng

Drum sơ trung cấp (TUNNING)

4-9 tháng

Drum trung cấp 1 và 2 (ON – STAGE)

6-9 tháng

Drum cao cấp (SEE – MINE) 6-9 tháng

Dành cho trẻ em ( trên 4-14 tuổi)

Drum cơ bản (KIZ & STICKS) 4-5 tháng
Drum sơ trung cấp (TUNNING) 4-9 tháng
Drum trung cấp 1 và 2 (ON – STAGE) 6-9 tháng      —
Drum cao cấp (SEE – MINE) 6-9 tháng  —

(*) Thời lượng chương trình trên là ước tính, dựa trên hầu hết thời lượng học tập của các học viên đã học tại SEA Music Institute

Các cấp độ đào tạo đều có tiêu chí cụ thể do Phòng Chuyên Môn công bố, học viên hoàn tất các tiêu chí (của từng cấp độ) nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự chăm chỉ và kỉ luật trong luyện tập của học viên.

Tất cả học viên học tập tại SEA Music Institute đều được cung cấp sổ theo dõi học tập và tiêu chí các khóa học, từ đó học viên có thể chủ động hơn trong việc học tập Drum để đạt được kết quả hài lòng nhất, phù hợp nhất với thời gian và năng lực của học viên.

Các chương trình khác – Other services
Chương trình – Services Thời lượng tối thiểu/tháng
MOQ/month
Học phí/giờ
Price/hour
Học phí/khóa
Course fee
Huấn luyện viên Guitar cá nhân Guitar Personal Coach 8 giờ / 8 hours        190,000
Mượn công cụ, phòng tập ngoài giờ Practice room for rent 8 giờ / 8 hours       250,000
Guitar cho người nước ngoài 1-on-1 Guitar for Foreigner Expats (1-on-1) 10 giờ/ 10 hours      5,060,000
Dàn dựng tiết mục cho doanh nghiệp Corporate performance planner  Call for more details

 

CÁC LỚP HỌC HIỆN TẠI:

Chiêu sinh lớp Drum – Cơ bản (DEBUT) Giờ học Trung tâm Q.1 Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai) (Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 2 + Thứ 4 09h00-10h00 Đã hết chỗ Không chiêu sinh
Thứ 2 + Thứ 4 18h30 – 19h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 2 + Thứ 4 19h30 – 20h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 5 09h00-10h00 Còn nhận 3 học viên Đã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 5 18h30 – 19h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 5 19h30 – 20h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 09h00-10h00 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 17h30-18h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 19h30-20h30 Đã hết chỗ Đã hết chỗ

Chiêu sinh lớp Drum – Sơ Trung Cấp (TUNNING) Giờ học Trung tâm Q.1 Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai) (Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 3 + Thứ 5 10h00-11h00 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 5 17h30 – 18h30 Đã hết chỗ Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 10h00-11h00 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 18h30-19h30 Đã hết chỗ Còn nhận 3 học viên

Chiêu sinh lớp Drum – Trung cấp 1 và 2 (ON – STAGE) Giờ học Trung tâm Q.1 Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai) (Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 4 + Thứ 6 16h00-17h00 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 4 + Thứ 6 17h30 – 18h30 Đã hết chỗ Đã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ nhật 10h00-11h00 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 18h30-19h30 Đã hết chỗ Đã hết chỗ

Chiêu sinh lớp Drum – trẻ em cơ bản (KIZ & STICKS) Giờ học Trung tâm Q.1 Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai) (Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 2 + Thứ 4 09h00-10h00 Đã hết chỗ Không chiêu sinh
Thứ 2 + Thứ 4 18h30 – 19h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 2 + Thứ 4 19h30 – 20h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 5 09h00-10h00 Còn nhận 3 học viên Đã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 5 18h30 – 19h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 5 19h30 – 20h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 09h00-10h00 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 17h30-18h30 Còn nhận 3 học viên Còn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật 19h30-20h30 Đã hết chỗ Đã hết chỗ

FORM Đăng Ký Học Trực Tuyến:

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.