Home >> Trống (Drum)

Trống (Drum)

ĐĂNG KÍ HỌC CÙNG SEA INSTITUTE

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI LƯỢNG(*)Học phí

Dành cho người lớn (15 tuổi trở lên)

Drum cơ bản (DEBUT)

3-4 tháng

Drum sơ trung cấp (TUNNING)

4-9 tháng

Drum trung cấp 1 và 2 (ON – STAGE)

6-9 tháng

Drum cao cấp (SEE – MINE)6-9 tháng

Dành cho trẻ em ( trên 4-14 tuổi)

Drum cơ bản (KIZ & STICKS)4-5 tháng
Drum sơ trung cấp (TUNNING)4-9 tháng
Drum trung cấp 1 và 2 (ON – STAGE)6-9 tháng     —
Drum cao cấp (SEE – MINE)6-9 tháng —

(*) Thời lượng chương trình trên là ước tính, dựa trên hầu hết thời lượng học tập của các học viên đã học tại SEA Music Institute

Các cấp độ đào tạo đều có tiêu chí cụ thể do Phòng Chuyên Môn công bố, học viên hoàn tất các tiêu chí (của từng cấp độ) nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự chăm chỉ và kỉ luật trong luyện tập của học viên.

Tất cả học viên học tập tại SEA Music Institute đều được cung cấp sổ theo dõi học tập và tiêu chí các khóa học, từ đó học viên có thể chủ động hơn trong việc học tập Drum để đạt được kết quả hài lòng nhất, phù hợp nhất với thời gian và năng lực của học viên.

Các chương trình khác – Other services
Chương trình – ServicesThời lượng tối thiểu/tháng
MOQ/month
Học phí/giờ
Price/hour
Học phí/khóa
Course fee
Huấn luyện viên Guitar cá nhânGuitar Personal Coach8 giờ / 8 hours       190,000
Mượn công cụ, phòng tập ngoài giờPractice room for rent8 giờ / 8 hours      250,000
Guitar cho người nước ngoài 1-on-1Guitar for Foreigner Expats (1-on-1)10 giờ/ 10 hours     5,060,000
Dàn dựng tiết mục cho doanh nghiệpCorporate performance planner Call for more details

 

CÁC LỚP HỌC HIỆN TẠI:

Chiêu sinh lớp Drum – Cơ bản (DEBUT)Giờ họcTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 2 + Thứ 409h00-10h00Đã hết chỗKhông chiêu sinh
Thứ 2 + Thứ 418h30 – 19h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 2 + Thứ 419h30 – 20h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 509h00-10h00Còn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 518h30 – 19h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 519h30 – 20h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật09h00-10h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật17h30-18h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật19h30-20h30Đã hết chỗĐã hết chỗ

Chiêu sinh lớp Drum – Sơ Trung Cấp (TUNNING)Giờ họcTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 3 + Thứ 510h00-11h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 517h30 – 18h30Đã hết chỗCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật10h00-11h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật18h30-19h30Đã hết chỗCòn nhận 3 học viên

Chiêu sinh lớp Drum – Trung cấp 1 và 2 (ON – STAGE)Giờ họcTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 4 + Thứ 616h00-17h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 4 + Thứ 617h30 – 18h30Đã hết chỗĐã hết chỗ
Thứ 7 + Chủ nhật10h00-11h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật18h30-19h30Đã hết chỗĐã hết chỗ

Chiêu sinh lớp Drum – trẻ em cơ bản (KIZ & STICKS)Giờ họcTrung tâm Q.1Trung tâm Q.7
(Nguyễn Thị Minh Khai)(Sunrise City Central tower, tầng 05, tháp W3)
Thứ 2 + Thứ 409h00-10h00Đã hết chỗKhông chiêu sinh
Thứ 2 + Thứ 418h30 – 19h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 2 + Thứ 419h30 – 20h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 509h00-10h00Còn nhận 3 học viênĐã hết chỗ
Thứ 3 + Thứ 518h30 – 19h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 3 + Thứ 519h30 – 20h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật09h00-10h00Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật17h30-18h30Còn nhận 3 học viênCòn nhận 3 học viên
Thứ 7 + Chủ nhật19h30-20h30Đã hết chỗĐã hết chỗ

FORM Đăng Ký Học Trực Tuyến:

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.