Home >> Videoclip học viên >> Hoàng Ngọc Kiên – Quy chuẩn cơ bản (10:30)-thầy Vũ

SEA Guitar!

Dàn dựng tiết mục biểu diễn

Cần một tiết mục biểu diễn thú vị cho chương trình văn nghệ sắp tới? …

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.