Home >> Câu chuyện SEA Guitar >> Nỗ lực vì đam mê Guitar chuyên nghiệp: Lê Văn Tâm

Nỗ lực vì đam mê Guitar chuyên nghiệp: Lê Văn Tâm

SEA Guitar – case study
Tại SEA Guitar luôn có những trường hợp học viên “đặc biệt”. Có học viên chỉ học hết phổ thông, rồi theo học Guitar chuyên ngiệp vì đam mê. Có học viên nhà rất xa chỗ học, nhưng không nghỉ học buổi nào. Có học viên bỏ học đại học để theo đuổi con đường chuyên nghiệp… SEA Guitar muốn giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một vài trường hợp học viên “đặc biệt” như là cách SEA tri ân những học viên của mình, và cũng là cách giới thiệu để mọi người biết thêm nhiều “hoàn cảnh”, và tiếp tục cố gắng vì đam mê Tây Ban Cầm!

Đây là bạn Lê Văn Tâm, học lớp cơ bản tại trung tâm. Trước khi theo học Guitar tại SEA Guitar, Tâm tự tập một mình. Nhưng bạn chia sẻ rằng lúc đó tự tập nhưng vì không có bài bản nên gặp một chút khó khăn. Vào Sài Gòn là việc, bạn quyết đeo đuổi Guitar chuyên nghiệp sau những giờ làm!

SEA Guitar!

Playshop về Solo Guitar – thể loại Blues – Jazz

Playshop: Làm sao để Solo Guitar – Blues và Jazz – Cùng chơi guitar với …

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.