QUÃNG ( INTERVALS)

 

 

  1. Khái niệm :

 

Quãng là khoảng cách về cao độ giữa 2 âm thanh hoặc note nhạc.

_Nếu 2 âm vang lên cùng lúc gọi là quãng hòa thanh ( harmonic interval). Âm dưới gọi là âm gốc, âm trên gọi là âm ngọn .

_Nếu 2 âm vang lên lần lượt nối tiếp nhau gọi là quãng giai điệu ( melodic interval).

      2. Độ lớn của quãng :

Các quãng được xác định bởi 2 độ lớn :

-Độ lớn số lượng ( quãng 2, quãng 4, quãng 5 v.vv) thể hiện bằng số lượng bậc có trong quãng

          Ở ví dụ trên ta có Sol – Do có độ lớn số lượng là 4( quãng 4 ) vì nó chứa 4 bậc : Sol-La-Si-Do

          Tương tự Fa – Re có độ lớn số lượng là 6(quãng 6) vì nó chứa 6 bậc : Fa-Sol-La-Si-Do-Re

 

Độ lớn chất lượng thể hiện bởi số cung ( tone ) và nửa cung ( somitone) chứa trong quãng đó

          Quãng 4 Sol-Do ở vd trên có độ lớn chất lượng là 3,5 cung

          Quãng 6 Fa-Re ở vd trên có độ lớn chất lượng  là 4,5 cung

 

Ta có các quãng cơ bản sau :

Quãng 1Đúng : 0 cung

Quãng 2 thứ : 0,5 cung

Quãng 2 trưởng : 1 cung

Quãng 3 thứ : 1,5 cung

Quãng 3 trưởng : 2 cung

Quãng 4 Đúng : 2,5 cung

Quãng 4 tăng  :  3 cung

Quãng 5 giảm : 3 cung

Quãng 5 Đúng : 3,5 cung

Quãng 6 thứ : 4 cung

Quãng 6 trưởng ; 4,5 cung

Quãng 7 thứ : 5 cung

Quãng 7 trưởng : 5,5 cung

Quãng 8 Đúng ( octave) : 6 cung

Các quãng khi vang lên tạo ra những cảm giác khác nhau cho người nghe, Có những quãng tạo nên tính chất hòa hợp, êm tai, người ta gọi là quãng thuận. Có những quãng tạo cảm giác chói tai, không hòa hợp, người ta gọi là quãng nghịch.

Các quãng thuận được phân chia làm 2 mức độ :

_Quãng thuận hoàn toàn ( rất thuận ) : quãng 1 đúng, 4 đúng, 5 đúng, 8 đúng

_Quãng thuận không hoàn toàn : quãng 3 trưởng, 3 thứ,6 trưởng, 6 thứ

Các quãng nghịch gồm có : 2 trưởng, 2 thứ, 7 trưởng, 7 thứ, các quãng tăng và giảm.

3. Quãng đơn và quãng ghép :

_ Quãng đơn là quãng có độ lớn số lượng tối đa là 8

_Quãng ghép là quãng có độ lớn số lượng lớn hơn quãng 8.

 

TRƯƠNG THỊ TRÂM ANH- GV GUITAR tại SEAMI

Nguồn : sách Lí thuyết Âm nhạc cơ bản _PGS.TS Phạm Tú Hương

              NXB Đại học sư phạm _ 2004

 

SEA Guitar!

ỨNG TẤU TRONG ÂM NHẠC

Khi chơi nhạc, bạn thường nghe những thuật ngữ như improvise (ngẫu hứng), jam (chơi …

Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.