Home >> Thông tin khóa học >> Lịch học & Đăng ký học

Lịch học & Đăng ký học

Lịch học Nhạc cụ hiện đại – Trống (Drum)

ĐĂNG KÍ HỌC CÙNG SEA INSTITUTE CHƯƠNG TRÌNH THỜI LƯỢNG(*) HỌC PHÍ/ THÁNG 2 buổi/ tuần 1 buổi/ tuần Dành cho người lớn (15 tuổi trở lên) Drum cơ bản (DEBUT) 3-4 tháng 2,600,000 3,120,000 Drum sơ trung cấp (TUNNING) 4-9 tháng 3,000,000 3,600,000 Drum trung cấp 1 và 2 (ON – STAGE) 6-9 tháng 3,400,000 4,080,000 Drum cao cấp (SEE – …

Read More »

Lịch học Guitar -Ukulele

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI SEA GUITAR Tên chương trình Thời lượng (*) Học phí/ 01 tháng Ukulele siêu cấp tốc – Ukulele super fast-track Ukulele siêu cấp tốc Ukulele super fast-track 1 tháng 2.600.000 Guitar cấp tốc – Guitar Fast-track Guitar cấp tốc Guitar Fast-track 2 tháng 1,800,000 Guitar quy chuẩn – Academic Guitar lessons Guitar – cơ bản …

Read More »
Cơ hội học GUITAR theo cách dễ dàng nhất.